q Tandskade erstatning - Vi kan hjælpe dig med at søge om erstatning

  Tandskade erstatning

  Tandskade erstatning? I henhold til loven om patientforsikring samt loven om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet har du som patient ret til erstatning, hvis du er blevet påført en skade i forbindelse med en undersøgelse, behandling eller lignende, som er foretaget. I dette blogindlæg kan du læse meget mere om, hvornår du er berettiget en erstatning, hvad du kan få erstattet samt hvordan du kan få hjælp til din tandskade erstatning.

  Hvis din tandskade er opstået ved et ulykkestilfælde dækker din ulykkesforsikring den opstået tandskade. Disse tandskader kan være knækket tænder eller tandproteser, som er gået i stykker. Hvis din tandskade ikke er forårsaget af en ulykke, men derimod forårsaget ved et uheld så skal du vide at vi gerne hjælper dig med en forsikringserklæring i forbindelse med dit besøg hos os. Vi hjælper dig således også gerne, hvis du har brug for en akut behandling. Vi kan ved at lave et prisoverslag samt tage røntgenbilleder af den pågældende skade, sende oplysningerne direkte til din forsikring, ved din oplysning af policenummer. På den måde skal du ikke gøre noget selv. De typiske forsikringsselskaber inden for tandskader er Dansk Tandforsikring og Tryg.

  Hvornår kan jeg få en tandskade erstatning?

  Hvis du er blevet påført en skade i forbindelse med en tandbehandling, kan du få erstatning, hvis skaden med overvejende sandsynlighed er forårsaget på én af nedenstående måder:

  • Hvis det vurderes fra en erfaren specialist på det pågældende område ville have handlet anderledes og derved vurdere at skaden kunne have været undgået
  • Hvis den pågældende skade skyldes fejl eller svigt i teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr, der blev anvendt ved behandlingen
  • Hvis skaden kunne været undgået ved hjælp af en anden ligeværdig behandlingsmetode
  • Hvis skaden er meget sjælden og alvorlig i forhold til den sygdom, du er blevet behandlet for. Hvis der derved er taget fejl i henhold til hvad med rimelig bør tåle.

  Hvad kan jeg få erstattet?

  • Du kan få udbetalt tandskade erstatning, hvis erstatningen er sket i privat praksis og hvis erstatningen overstiger 1.000 kr
  • Du kan få tandskade erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. I forlængelse heraf kan du få godtgørelse for svie og smerte samt for varige mén.
  • Du kan få erstatning for skader, som er anerkendt efter reglerne i erstatningsansvarsloven
  • Hvis skaden er sket i kommunale tandpleje skal erstatningen være større end 10.000 kr. Er erstatningen under 10.000 kr., udbetales der ingen tandskade erstatning
  • Du kan få erstatning for andre udgifter, der er en følge af skaden. Fx udgifter til transport, medicin m.v.

  Hvad kan du ikke få erstattet?

  • Du kan ikke få erstatning for udgifterne til selve den behandling, du kom til tandlægen for at få lavet
  • Du kan ikke få erstatning for følger af den sygdom eller ulykke, som du er blevet behandlet for
  • Du kan ikke få erstatning, hvis der ikke er sket en skade. Selvom behandlingen skal gøres om, fordi den af den ene eller grund mislykkedes eller ikke førte til det forventede resultat, kan du ikke få erstatning. Dette gælder også, selv om det dårlige resultat skyldes en fejl fra tandlægens side. Krav om omgørelse eller tilbagebetaling skal du rette til Styrelsen for Patientklager.

  Hvordan søger jeg tandskade erstatning? Lad akut tandlægen hjælpe dig!

  En tandskade kan opstå på flere forskellige måder. Skaden kan være forårsaget af fald på cyklen m.m. En tandskade kan både være bevirket af en uheldig situation eller af en ulykke. Hvad end der ligger til grunde for det kan skaden resultere i, at tænderne bliver slået løse eller knækker helt. Det er normalt afgørende, at du hurtigt bliver behandlet, da dette vil forbedre hele prognosen. Hvis én tand er slået helt ud, er det vigtigt at finde den, opbevare den og derefter medbringe den når du besøger tandlægen. På den måde er der større chance for, at din akut tandlæge kan sætte den pågældende tand på plads igen. Uanset hvad der ligger til grunde for din akutopstået tandskade kan vi hjælpe dig i din specifikke situation. Er tilfældet at du har fået lavet noget hos en anden tandlæge, som ikke er som det bør være, så frygt ej. Vi kan hjælpe dig. Vi kan både behandle dig, så alt bliver som det skal være. Vi kan ligeledes være dig behjælpelig med at søge om tandskade erstatning.

  Er du kommet akut til skade uden for din egen tandlæges normale åbningstid, så frygt ej. Din akut tandlæge nær dig er altid klar til at hjælpe, hvad enten du ønsker behandling eller blot har brug for råd og vejledning eller har brug for hjælp til din tandskade erstatning.

  © 2021 AKUT TANDLÆGER
  Tandblegning
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram