q Rodbehandling hos tandlæger - læs om behandlingen online

  Rodbehandling

  Hvornår skal en tand rodbehandles?

  En rodbehandling skal oftest laves i forbindelse med du har et hul i tanden. Hvis hullet er dybt, kan der trænge bakterier ind i nerven og dette vil medføre betændelse. Hvis du tidligere har haft et dybt hul i tanden, kan en rodbehandling blive nødvendig grundet fyldningens placering tæt på nerven. Det er bakterierne og deres affaldsstoffer, som giver betændelse i nerven. Hvis tanden ikke bliver rodbehandlet i tide, vil det kunne videreudvikle sig til rodspidsbetændelse. Din tand vil stadig godt kunne laves, men prognosen for det går godt er dog lidt dårligere. En rodbehandling kan også laves selvom nerven er død, da der kan stadig kan opstå betændelse.

  Symptomer på min tand skal akut rodbehandles

  Når du har betændelse i nerven, vil du i de fleste tilfælde opleve at få tandpine. Ligeledes vil du ved nervebetændelse opleve at din tand vil blive kulde- varmefølsom. Det kan være meget smertefuldt at have betændelse i tandnerven, og det er derfor vigtigt at behandle betændelse i en tandrod for at forhindre følgesygdomme i munden og kroppen. Ved rodspidsbetændelse vil du oftest ikke få noget ubehag. Rodspidsbetændelse vil din akut tandlæge se på et røntgenbillede. Dette er ikke muligt med nervebetændelse.

  En tandrodsbetændelse kan udvikle sig til en tandbyld med feberudvikling. Hvis behandlingen ikke kan iværksættes, kan det blive en nødvendighed med smertestillende medicin og antibiotika. Antibiotika kan dog ikke erstatte en rodbehandling, men kun holde smerterne lidt nede.

  Hvordan laves en rodbehandling?

  Din akut tandlæge udfører en rodbehandling for at behandle nerve- eller rodspidsbetændelse. Hvis nerven er levende, bliver du lokalbedøvet så behandlingen er smertefri. Afhængig af din tands tilstand lykkes 80-95% af rodbehandlingerne optimalt. Mislykkes din rodbehandling er der mulighed for du kan få fjernet resten af betændelsen med en rodspidsoperation.

  For at komme ned til nerven i rodkanalen vil akuttandlægen bore et hul i tanden. En måde hvorpå din akut tandlæge kan optimere behandlingsresultatet er ved at dække af rundt om den tand der skal rodbehandles, så rodkanalen er beskyttet for nye bakterier under behandlingen. Nerven og bakterierne vil blive fjernet og efterfølgende vil tandlægen rense med rodfile til den ønskede dybde og størrelse er opnået.
  Ved rodspidsbetændelse skal der renses lidt mere og derfor kan behandlingen godt tage lidt længere tid. Tanden kan ikke altid færdiggøres den pågældende dag. I den tid din tand ikke er færdig vil der blive lagt en midlertidig fyldning i den. Når tandlægen afslutningsvis mener at tanden er færdig udrenset og desinficeret, bliver rodkanalen fyldt med et rodfyldningsmateriale og rodfyldningscement. Dette skal forhindre at der kommer nye bakterier i rodkanalen.

  Sommetider kan man komme ud for, at akuttandlægen ikke har den nødvendige tid til at udføre en rodbehandling. Er dette tilfældet kan du få foretaget en akut oplukning. Ved en akut oplukning vil tandlægen åbne op til nerven og derefter lave en midlertidig fyldning.

  Efter en akut rodbehandling

  Efter en akut rodbehandling kan du opleve lette forbigående smerter i et par dage. Hvis smerterne tager til, skal du kontakte din akut tandlæge.
  En rodbehandling kan være en kompliceret behandling alt efter hvordan din tandrod er formet. I nogen tilfælde vil det være nødvendigt med en rodspidsoperation for at få fjernet resten af betændelsen.
  I nogen tilfælde kan det ikke lade sig gøre at lave en normal rodbehandling, da rodkanalerne kan være for krumme til at tandlægens udstyr kan få renset ordentligt ud. Af denne grund vil der være brug for, at der bliver lavet en operation. I en operation af rodspidsbetændelse er prognosen at 60-90% af operationerne går som de skal.

  Når du får lavet en rodbehandling vil meget af din egen tand blive fjernet, dette for at tandlægen kan komme ned til rodkanalen. Hvis rodbehandlingen går som den skal, kan tandlægen erstatte det manglende tand med det samme. En rodbehandlet tand er lidt mere følsom overfor tryk. Det betyder du kan komme til at overbelaste den uden at tænke over det. I værste tilfælde kan dette betyde at tanden flækker. Hvis din tand flækker på langs, er der kun en ting at gøre, at trække tanden ud. Hvis din tand er meget skrøbelig, vil din akuttandlæge anbefale dig at få en krone på. Derved er der en meget lille risiko for den vil flække.

  Nogle rodbehandlede tænder vil skifte farve med tiden. Farven kan skifte så meget at det bliver nødvendigt med korrigerende behandling af kosmetiske grunde.

  Har du akut brug for hjælp? Hos din akuttandlæge kan du få en skånsom og effektiv rodbehandling!

  Behandlinger

  Vi kan hjælpe dig med dine akut opståede problemer, eksempelvis med disse behandlinger.
  © 2021 AKUT TANDLÆGER
  Tandblegning
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram