Akut oplukning

  Akut oplukning er en behandling af skarpe, dunkende eller trykkende smerter. Oplever du kraftige smerter i munden, kan det skyldes at din nerve har taget skade og der i forlængelse heraf er opstået en betændelsestilstand i din mund. Er dette tilfældet skal tandlægen foretage en akut oplukning. Uagtet hvad der ligger til grunde for dine smerter, er det vigtigt at du kontakter din akut tandlæge hurtigst muligt. Jo før du bliver tilset og eventuelt behandlet, jo hurtigere vil dine smerter aftage igen.

  Hvad er en akut oplukning?

  Ved en akut oplukning lukkes der op til tandens nerve. Den øvre del af nerven fjernes og der ilægges medicin, som har både smertelindrende og bakteriehæmmende effekt. Det er kun hvis nerven viser sig at have taget skade, at tandlægen skal foretage en akut oplukning. Akut oplukning kan som behandling ikke stå alene, og der skal af denne grund efterfølgende udføres en rodbehandling. Ellers vil smerterne vise sig at komme igen. Behandlingen er en smertelindrende behandling, men fjerner ikke hele årsagen til smerterne. Af denne grund er det vigtigt, at du kommer igen i den efterfølgende uge og får fjernet hele årsagen til de pludseligt opstået tandsmerter.

  En akut oplukning kan være nødvendig, hvis du har en tand som er knækket eller som er forårsaget af et hul (caries). Hullet kan i nogle tilfælde være så stort at nerven beskadiges. Hvis nerven tager skade, opstår der i forlængelse heraf en betændelsesproces. Dette giver ofte store smerter i munden. Disse smerter kan ikke længere lindres af smertestillende medicin og det er derfor kun din tandlæge, som kan afhjælpe dig dine smerter. Smerterne kan være af skarpe jagende karakter eller murende, trykkende eller dunkende karakter. Uanset hvilke smerter du oplever, vil almindelig smertelindrende medicin have meget svært ved at være tilstrækkelig.

  Hvordan foregår behandlingen?

  Nedenfor kan du læse om processen for behandlingen:

  • Først skal tandlæge diagnosticere og konstatere at der er tale om en beskadiget nerve. Dette gøres b.la. ved at tage røntgenbilleder af den pågældende tand.
  • Når tandlægen har konstateret at der er tale om en beskadiget nerve bliver området bedøvet
  • Efter bedøvelsens indtræden sætter tandlægen bor på tanden og borer derefter ned til den inficerede nerve
  • Når dele af den beskadigede nerve er fjernet, skylles området med en bakteriehæmmende væske
  • Herefter tørlægger tandlægen området og lægger bakteriedræbende medicin ned til nerven. Efterfølgende lukkes den med en midlertidig fyldning.
  • Afslutningsvis aftales en ny tid til en rodbehandling inden for en uge

  Det bør du vide efter en akut oplukning

  Efter en akut oplukning kan du godt opleve at have lette smerter. Disse smerter vil dog være stærkt aftagende kort tid efter behandlingen. Hvis tandlægen vurderer at der er tale om mange smerter af høj karakter kan tandlægen udskrive receptpligtig smertestillende, som kan være med til at sikre, at du ikke vil få betydelige smerter i den efterfølgende uge.

  Efter behandlingen er man fortsat bedøvet og man bør derfor være varsom omkring indtag af måltider, herunder særligt varme drikke, så man ikke brænder sig. En akut oplukning er en smertelindrende behandling, men kan som behandling ikke stå alene. Det er derfor af stor vigtighed at du følger tandlægens anvisning om at få foretaget en rodbehandling efterfølgende. Uden en rodbehandling er hele årsagen til de opståede smerter ikke behandlet og smerterne vil af denne grund komme hurtigt igen.

  Har du akut brug for hjælp? Hos din akut tandlæge kan du få en skånsom og effektiv akut oplukning.

  Behandlinger

  Vi kan hjælpe dig med dine akut opståede problemer, eksempelvis med disse behandlinger.
  © 2021 AKUT TANDLÆGER
  Tandblegning
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram