Dry socket symptomer

  Hvilke dry socket symptomer du bør være opmærksom på efter en tandfjernelse kan du læse meget mere om i nedenstående blogpost. De typiske tegn på en dry socket komplikation er kraftige og dunkende smerter, der kan stråle ud i kæben eller give jag op mod øret. En dry socket tilstand kan opstå som følge af en tandfjernelse. Det er helt normalt at opleve aftagende smerter i op til en uge efter en operativ tandfjernelse. Tiltagende smerte, dunkende fornemmelser, dårlig ånde og strålende jag ud i kæben eller op mod øret betegnes ikke som normal opheling. Oplever du noget lignende i forlængelse af en tandfjernelse, bør du kontakte din tandlæge for at få undersøgt, om du har en dry socket.

  Som akut tandlæge hjælper vi dig gerne, hvis du har smerter i tidsrum, hvor din egen tandlæge har lukket. Vi kan både tilbyde akutte behandlingstider i weekenden, samt tidlig morgen og aften. Vi hjælper mange akutte patienter hver eneste dag, skal vi også hjælpe dig? Vi er til for dig, der har akutte tandsmerter eller komplikationer. Uanset om du skal have en akut behandling eller blot har brug for råd og vejledning i henhold til din tandsituation kan vi være behjælpelige.

  Hvad er en dry socket?

  En dry socket tilstand kaldes på fagsprog alveolitis sicca. Det betyder, som navnet antyder, at soklen eller hullet er udtørret i det område, hvor tanden har siddet. Denne form for komplikation sker efter en tandfjernelse. Når en tand fjernes opstår der normalt en blødning, hvorefter en klump af størknet blod er med til at isolere og lukke hullet fra den pågældende tand. Bliver hullet ikke naturligt lukket af blodet, vil tandknoglen, hvori tanden har siddet forblive blotlagt. Dette er en yderst smertefuld affære, som altså sjældent kan smertelindres med håndkøbsmedicin. Derfor er det nødvendigt med akut tandlægehjælp for at få smertelindret sine tandsmerter. Måden hvorpå din akutte tandlæge kan hjælpe dig, kan du læse meget mere om længere nedenfor.

  Dry socket symptomer - Hvilke skal jeg være opmærksom på?

  For at be- eller afkræfte din antagelse om en dry socket beskriver vi de typiske symptomer i dette afsnit. De typiske symptomer på en dry socket komplikation er kraftige og dunkende smerter, der kan vandre hele vejen op mod øret eller længere ud i kæben. Når det er sagt så bør du huske på, at det er helt normalt at opleve lette smerter og ømhed efter tandfjernelse. Disse smerter kan sagtens vare op til en uge efter fjernelse af den pågældende tand. Ømhed kan endvidere vare helt op til to uger efter. Dette er således helt normalt, hvorfor du bør være opmærksom på den forskel der er kendetegnet smerterne for en dry socket og de almindelige smerter som størstedelen vil opleve efter tandudtrækningen. Oplever du således tiltagende smerter, dunkende fornemmelser, dårlig ånde og jag mod enten øre eller kæbe kan der med stor sandsynlighed være tale om en tandkomplikation. I sådan et tilfælde anbefaler vi at du kontakter din tandlæge for at få undersøgt, om der er tale om en dry socket.

  Et andet pejlemærke som indikerer, hvorvidt der er tale om en komplikation er om dine smerter kan lindres med almindelig smertestillende medicin. En dry socket komplikation kan nemlig ikke lindres ved smertestillende medicin, men kræver dermed behandling hos tandlægen. Har du den mindste tanke om, at noget er, som det ikke bør være, anbefaler vi at du kontakter din lokale tandlæge eller akut tandlæge.

  Dry socket - Ikke en sjælden komplikation

  Faktisk er en dry socket tilstand slet ikke så sjælden en komplikation endda. Tilstanden opstår på grund af, at der enten ikke dannes størknet blod eller at det dannede blod er blevet skyllet væk. Uden det størknet blod vil helingen blive forsinket. Når dette sker, opstår der således en dry socket tilstand. En sådan komplikation opstår typisk 3-4 dage efter tandens fjernelse og medfører meget smerte med sig. Disse smerter kan være alt fra murende til moderat til svære smerter. Tandlægen kan dog smertelindre problemet med det samme. Du bør således ikke tøve med at kontakte os eller din egen lokale tandlæge, hvis du har mistanke om en dry socket tilstand. Bliver tilstanden ikke behandlet kan den føre yderligere komplikationer med sig. Desuden vil smerterne kun forsvinde, hvis komplikationen bliver behandlet professionelt.

  Vigtig information efter operationen

  Det er helt afgørende, at du føler din tandlæges anvisninger og råd efter en tandfjernelse. På den måde har du den bedste og største sandsynlighed for at undgå efterfølgende tandkomplikationer. Efter en operativ tandfjernelse kan du med fordel holde noget koldt (frosne grøntsager i et viskestykke) mod kinden i den side du er opereret. Desuden kan du bide sammen på udleverede gazetamponer. Før bedøvelsen forsvinder helt, det vil sige indenfor 1-2 timer, anbefales du at tage det smertestillende du har fået fra din tandlæge i den anbefalet mængde. Supplér gerne hver 3.-4. time hermed i det første døgn, uanset om du har ondt eller ikke. Brug gerne håndkøbsmedicin af typen Pamol, Panodil eller Paracetamol (500 mg).

  Har du spørgsmål til de anbefalinger der følger efter en tandfjernelse er du altid meget velkommen til at kontakte os. Vi hjælper dig gerne med yderligere råd og vejledning i henhold til din specifikke tandsituation.

  Hvorfor har jeg smerte efter tandfjernelse? Dry socket symptomer

  Der kan selvfølgelig være flere årsager til at opleve smerter efter en tandfjernelse. Med det in mente så skyldes vedvarende og dunkende smerter som oftest en dry socket tilstand. Det er helt normalt at opleve lette smerter og ømhed omkring det pågældende område, men tager smerterne til er det vigtigt at du reagerer på disse hurtigst muligt. Du skal huske på, at smerterne er din munds måde at fortælle dig, at noget er galt. Kontakt derfor din egen tandlæge eller os som akut tandlæge omgående.

  Er der tale om en dry socket komplikation er der intet du selv kan gøre. Smertestillende medicin har næsten ingen effekt på smerterne og du kan på ingen måde selv behandle tilstanden. Derfor er det også afgørende at du tager tilstanden alvorligt og får professionel hjælp. Behandlingen består i, at tandlægen lægger et stykke gaze med eugenol (nellikeolie) ned i hullet, og smerterne forsvinder prompte. Gazen skal skiftes dagligt, indtil smerterne er forsvundet. Som erfaren akut tandlæge tilbyder vi professionelle

  Gode råd mod smerter efter tandudtrækning

  Nedenfor kan du få gode råd mod smerter efter tandfjernelse:

  • Lig med hovedet højt første nat
  • Undgå varme drikke- og mad det første døgn
  • Undgå rygning
  • Børst ikke i det område, hvor du har fået fjernet tanden
  • Supplerer gerne dine smerter med håndkøbsmedicin af typen Pamol, Panodil eller Paracetamol (500 mg)

  Er du i tvivl om noget vedrørende din operation, så kontakt os gerne. Vi giver dig gerne yderligere specifikke råd mod dine tandsmerter.

  © 2021 AKUT TANDLÆGER
  Tandblegning
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram